Home / Hỗ trợ khách hàng / Thủ tục chuyển địa điểm

Thủ tục chuyển địa điểm

Khách hàng có nhu cầu chuyển địa điểm, chuyển tới khu vực khác, chuyển địa điểm từ nơi thuê cũ sang nơi mới… Làm thủ tục chuyển địa điểm tại quầy giao dịch của FPT

01- Thủ tục

– Dành cho Khách hàng là Cá nhân:

+ CMND chủ Hợp đồng/ Hộ chiếu của người nước ngoài
+ Hợp đồng (nếu có)

– Dành cho Khách hàng là Doanh nghiệp:

+ Giấy giới thiệu
+ CMND của người được giới thiệu
+ Hợp đồng (nếu có)

02-chi phí chuyển đổi địa điểm

– Chuyển đổi địa điểm khác địa chỉ:

Nội dung Thời gia sử dụng liên tục Ghi chú
Dưới 12 thang trên 12 tháng
Chuyển địa điểm lắp đặt ADSL, VDSL phí chuyển đổi 100,000 VND Miễn phí Các chi phí chưa bao gồm VAT 10%
FTTH: phí chuyển đổi 1,500,000 VND

– Chuyển đổi địa điểm cùng địa chỉ (chuyển vị trí đặt Modem):

Nội dung Thời gia sử dụng liên tục Ghi chú
Dưới 12 thang trên 12 tháng
Chuyển vị trí trên cùng địa chỉ ADSL, VDSL phí chuyển đổi 100,000 VND Miễn phí Các chi phí chưa bao gồm VAT 10%
FTTH: phí chuyển đổi 500,000 VND

– Lưu ý:

+ Trường hợp đã chuyển địa điểm 1 lần trong vòng 12 tháng, thu phí như với khách hàng có thời gian sử dụng dưới 12 tháng
+ Trong các trường hợp lý do bất khả kháng về hạ tầng mà FPT Telecom không thể cung cấp dịch vụ, khách hàng sẽ được chuyển đổi sang các dịch vụ phù hợp hoàn toàn miễn phí.

Check Also

Đổi modem FPT

Quy định đổi modem FPT: 1. Đối tượng áp dụng: – Khách hàng của FPT …

Call