Home / Lắp mạng FPT

Lắp mạng FPT

Fiber F5

  MÔ TẢ DỊCH VỤ Fiber F5 Tốc độ download 16Mbps Tốc độ upload 16Mbps Cước nguyên giá 320.000 vnđ Cước khuyến mại (đ/tháng) 200.000 vnđ Trả Trước 12 tháng 2.400.000 vnđ Thiết bị khuyến mại mặc định Modem wifi 4 cổng 2 dâu   ·         Trả trước 12 tháng: Miễn phí hoà …

Read More »

Fiber F3

MÔ TẢ DỊCH VỤ Fiber F3 Tốc độ download 27Mbps Tốc độ upload 27Mbps Cước nguyên giá 480.000 vnđ Cước khuyến mại (đ/tháng) 280.000 vnđ Phí hoà mạng  200.000 vnđ  Trả Trước 6 tháng 1.620.000 vnđ Trả Trước 12 tháng 3.240.000 vnđ Thiết bị khuyến mại mặc định Modem wifi 4 cổng 2 …

Read More »

Fiber F4

MÔ TẢ DỊCH VỤ Fiber F4 Tốc độ download 22Mbps Tốc độ upload 22Mbps Cước nguyên giá 380.000 vnđ Cước khuyến mại (đ/tháng) 240.000 vnđ Phí hoà mạng  200.000 vnđ  Trả Trước 6 tháng 1.380.000 vnđ Trả Trước 12 tháng 2.760.000 vnđ Thiết bị khuyến mại mặc định Modem wifi 4 cổng 2 …

Read More »

Fiber F5

MÔ TẢ DỊCH VỤ Fiber F5 Tốc độ download 16Mbps Tốc độ upload 16Mbps Cước nguyên giá 330.000 vnđ Cước khuyến mại (đ/tháng) 210.000 vnđ Trả Trước 12 tháng 2.520.000 vnđ Thiết bị khuyến mại mặc định Modem wifi 4 cổng 2 dâu Áp dụng khách hàng đăng ký mới : ·         Trả …

Read More »
Call